De beweging van Hussein verdient onze aandacht!

 

De wereld waarin we leven is verre van ideaal. Veel gaat goed, maar veel gaat fout. Elke dag staat het nieuws vol armoede, terreur, burenruzies, moord, aanvallen, onrechtvaardigheid, discriminatie en radicalisering.

 

Deze problemen hebben hun weerslag op ons leven in Nederland. Verkiezingen in een ander land beïnvloeden onze economie. Terreur beïnvloedt ons veiligheidsgevoel. Onrecht zorgt voor onzekerheid. Discriminatie splijt onze maatschappij. Radicalisering brengt veiligheid in gevaar.

 

Het is daarom belangrijk om te blijven zoeken naar oplossingen. Deze oplossingen zijn dichterbij dan wij denken.

Want wij, de mensen die de maatschappij vormen, kunnen ons veiligheid waarborgen, onze maatschappij verenigen, rechtvaardigheid terugbrengen en radicalisering tegen gaan.

 

Laten we een voorbeeld nemen aan Hussein. Zijn missie en doel was het verenigen van de wereld in de naam van menselijkheid.

 

Hij bracht rassen bij elkaar.

Hij gaf zijn leven voor de ander.

Hij stelde dat de ideologie van gelijkheid en rechtvaardigheid voorop staat.

Hij gaf ons de les om in het dagelijkse leven het goede te zoeken, te omarmen en te beschermen.