Arbaeen

Arbaeen betekent in het Arabisch veertig.

Het symboliseert de veertigste dag na de martelaarschap van Hussein. Nadat hij zijn leven heeft gegeven voor deze nobele missie, en samen met hem 72 strijders, werden de vrouwen en kinderen meegenomen als gevangenen.

Omdat deze vrouwen en kinderen het verhaal van Hussein verspreidden ontstond onrust rond de heerschappij van de dictator Yazid, die het gevaar zag van het verblijf van deze vrouwen en kinderen in de hoofdstad van de Islamitische natie. Hij stuurde hen daarom terug vanuit Damascus naar Medina.

Onderweg, op de veertigste dag na de martelaarschap, kwamen zij aan in Karbala en bezochten zij voor het eerst de graven van deze nobele helden.

Sindsdien is de pelgrimstocht naar Karbala, naar de graven van deze helden, jaarlijks een grote bijeenkomst om trouw te zweren aan Hussein. Maar vooral om stil te staan bij zijn ideologie die stond voor gelijkheid, rechtvaardigheid en saamhorigheid. Om ons te herinneren aan het feit dat er geen waardevoller bezit is dan menselijkheid.

En hiermee verbeteren wij weer onszelf elk jaar, om uiteindelijk een maatschappij te vormen die zich ontwikkelt, verbetert en vooruitstreeft naar het goede, naar een wereld van werkelijke gelijkheid en rechtvaardigheid.

De Arbaeen is een teken in het jaar waar moslims, maar hopelijk ook niet moslims, stilstaan bij de tragedie die Hussein is overkomen op de dag van Ashura.
Om ons af te vragen: hoe heeft het zo ver kunnen komen dat mensen die zich van hetzelfde geloof noemen de kleinzoon van hun profeet vermoorden op deze brute wijze?
Om ons af te vragen: hoe kan het zijn dat er in de 21e eeuw mensen zijn die andere onschuldige mensen op brute wijze vermoorden?
Om ons af te vragen: hoe kan het dat er in de 21e eeuw nog mensen sterven in deze wereld door honger?
Om ons af te vragen: hoe kan het dat er in de 21e eeuw kinderprostitutie, armoede, haat, onrecht, discriminatie en klassenverschil bestaat?
Om ons af te vragen, naar antwoorden te zoeken en de problemen aan te pakken!

Arbaeen is een tocht naar een betere toekomst!